Usługi Całodobowe:

TEL. 22 642 80 06

KOM. 601 22 13 61

logo

Porady

GDY ZGON NASTĄPIŁ W DOMU

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza rodzinnego. Lekarz, po oględzinach osoby zmarłej wydaje kartę zgonu. W przypadku śmierci w niedzielę, święta lub w godzinach nocnych, należy powiadomić lekarza pogotowia pod numerami 999 lub 112. Następnie należy zadbać o przewiezienie osoby zmarłej z domu do chłodni przez zakład pogrzebowy. W tej sytuacji wystarczy zadzwonić do Domu Pogrzebowego Wrocławscy pod całodobowy telefon 22 642 80 06, 601221361, gdzie po przyjęciu zlecenia pracownicy zakładu pogrzebowego przyjeżdżają po odbiór osoby zmarłej. Przewiezienie osoby zmarłej następuje do własnej chłodni, gdzie osoba zmarła przebywa do czasu pogrzebu. Pozwala to uniknąć dodatkowych kosztów i opłat, związanych z przewozem i wynajmem.

GDY ZGON NASTĄPIŁ W SZPITALU

Karta zgonu wypełniana jest przez lekarza, który opiekował się osobą zmarłą. Rodzina musi wtedy zawiadomić wybrany zakład pogrzebowy, który przewiezie ciało do miejsca, w którym oczekiwać będzie na ceremonię pogrzebową.

Gdy zgon nastąpił w miejscu publicznym lub w wyniku wypadku

Jeśli zgon nastąpił w miejscu publicznym, wyniku wypadku lub zachodzi podejrzenie, że w wyniku przestępstwa to oprócz standardowych dokumentów (karta zgonu, dowód osobisty denata) potrzebne jest zezwolenie właściwego prokuratora. Ciało osoby zmarłej lub zabitej w miejscu publicznym, na wniosek prokuratora przewozi się do zakładu medycyny sądowej w celu ustalenia bezpośredniej przyczyny zgonu.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAŁATWIANIU POGRZEBU W ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM

  • KARTA ZGONU WYPISANA PRZEZ LEKARZA
  • AKTY ZGONU
  • DOWÓD OSOBISTY OSOBY ZMARŁEJ I WSPÓŁMAŁŻONKA
  • OSTATNI ODCINEK EMERYTURY LUB RENTY / LEGITYMACJA EMERYTA RENCISTY

FORMALNOŚCI POGRZEBOWE

Jeżeli do organizacji pogrzebu wybiorą Państwo nasz zakład pogrzebowy, gwarantujemy, że zajmiemy się załatwieniem wszelkich spraw urzędowych. W takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić się do naszego zakładu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. W Zakładzie zostaną omówione szczegóły związane z formalnościami oraz samą ceremonią pogrzebową. Nasz zakład pogrzebowy zajmie się także wyrobieniem w Urzędzie Stanu Cywilnego aktu zgonu, po uprzednim upoważnieniu naszego pracownika przez rodzinę zmarłego. Załatwiamy również formalności w zarządzie cmentarza, kościoła oraz zajmiemy się zwrotem zasiłku pogrzebowego.

SKĄD WZIĄĆ ŚRODKI NA ZORGANIZOWANIE POGRZEBU?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje każdej osobie ubezpieczonej. Jego kwota wynosi od marca 2011 roku 4000 zł. Dla wygody, formalności wiążące się ze zwrotem zasiłku, mogą zostać załatwione przez zakład pogrzebowy. Wszystkie koszty związane z organizacją pogrzebu bierze na siebie zakład, na którego konto wypłacany jest zasiłek. Po odjęciu należności, różnica wypłacana jest rodzinie zmarłego, bądź osobie, która organizowała pogrzeb.

Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu:

  • karta zgonu wystawiona przez lekarza
  • dowód osobisty osoby zmarłej

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAŁATWIENIA ZASIŁKU POGRZEBOWEGO ZUS, MSW, WBE KRUS

  • akt zgonu
  • legitymacja ubezpieczonego
  • faktura za usługę pogrzebową (wystawiana przez zakład pogrzebowy)
  • PESEL osoby zmarłej i członka rodziny, na którego będą wystawiane rachunki